Uitgangspunt van Stichting Doctor dog is, dat mensen sociale wezens zijn en dat elk mens op zoek is naar evenwicht en harmonie in zijn leven. Niet iedereen bevindt zich op hetzelfde punt van ontwikkeling of heeft dezelfde mogelijkheden. Stichting Doctor Dog ondersteunt mensen op hun pad naar groei en ontwikkeling.  Wij onderkennen dat het ontdekken van het autonome zelf een essentieel onderdeel is bij groei en ontwikkeling.  Door het creλren van een veilige omgeving, waar ruimte is om te experimenteren en fouten te maken, ontstaat er gelegenheid om op zoek te gaan naar de eigen autonomie.
Daarbij wordt niet uit het oog verloren dat de samenleving eisen stelt  aan het individu en dat er een evenwicht gezocht moet worden tussen eigen wensen en wensen van de omgeving.

De relatie tussen mens en hond is een unieke relatie. Hoewel beiden verschillend zijn, voelen ze elkaar goed aan en zijn ze instaat om in harmonie met elkaar te leven. Ook de hond is een sociaal wezen dat alles op alles zet om in evenwicht te komen met zijn omgeving. De relatie van mens en hond berust op wederkerigheid.  De hond ontvangt voedsel, onderdak en liefde. In ruil hiervoor is hij beschermend en loyaal naar de mens toe.  In de zoektocht naar evenwicht tussen eigenbelang en belangen van de samenleving kan de hond fungeren als een ideaal rolmodel.
Home
Doctor Dog
Doctor Dog
Website under construction
Organisatie  •   Log in  •   Disclaimer
Home  •  Contact   •   Vind een professional                                                                                                                                              
© Copyright 2012  •   ISIS  •  All rights Reserved
Home
Contact
Lees onze disclaimer