Stichting Doctor Dog helpt mensen die in een re-integratie- en leer/werktraject zitten. Het gaat hierbij om moeilijk plaatsbare werkzoekenden, meestal met een uitkering en mensen in (erkende) leerwerkconstructies.
Oogmerk is deelname aan de arbeidsmarkt en, waar dit niet mogelijk is, actieve deelname aan de samenleving.

Daarnaast hebben wij  ook plek voor extra kwetsbare mensen in zogenoemde "opvang- en zorgbanen".
Samen met Stichting Collusie en het Energiebesparingscentrum (EBC) zijn er verschillende trajecten ontwikkeld, waarbij allerlei richtingen mogelijk zijn: administratief, ICT, financieel en duurzaamheid.

Mensen die al jaren niet meer deelnemen aan het arbeidsproces, en geïsoleerd zijn geweest, hebben vaak een houding ontwikkeld: zonder dat zij zich daar van bewust zijn kan dat acceptatie, eigen ontwikkeling en doorstroming naar regulier werk blokkeren. 

Met de gedachte dat elk wezen is te rehabiliteren en dat de hond een afspiegeling is van de innerlijke status van mensen, worden stabiele honden onder begeleiding ingezet om mensen inzicht te verschaffen in hun uitstraling en effect op anderen.
Home
Doctor Dog
Doctor Dog
© Copyright 2012    ISIS    All rights Reserved
Website under construction
Home    Contact     Vind een professional                                                                                                                                              
Home
Contact
Organisatie    Log in    Disclaimer
Lees onze disclaimer