Doel van Stichting Doctor Dog is het ondersteunen van mensen in hun proces
van groei en ontwikkeling naar een autonoom bestaan. Onze stichting maakt geen onderscheid in ras, cultuur, religie, leeftijd, politieke overtuiging leeftijd etc.
Kortom, Stichting Doctor Dog is een open instelling die iedereen welkom heet die
zich wil ontwikkelen op sociaal en/of maatschappelijk gebied.

Stichting Doctor Dog zet honden in bij de educatietrajecten en maakt gebruik van
de bijzondere relatie tussen mens en hond.

  Honden spiegelen onze gevoelens. Hierdoor ontstaat inzicht in het eigen gedrag
 
  en evt. verborgen blokkades van de deelnemers.
  Honden zijn vriendelijk en aaibaar. Hierdoor ontstaat een veilig klimaat waarin de
    deelnemer zich meer openstelt en meer in contact komt met zichzelf.
  Honden hebben verzorging nodig.  Dit activeert het verantwoordelijkheidsgevoel van
    de deelnemers en maakt dat de focus niet eenzijdig op hen zelf gericht is.
  Honden hebben leiding nodig. Hierdoor ontdekken de deelnemers hun assertiviteit
    en leiderscapaciteiten.
  Honden zijn loyaal en beoordelen of veroordelen niet. Hierdoor voelen deelnemers
    zich eerder op hun gemak en ontstaat er een klimaat van vertrouwen.
Home
Doctor Dog
Doctor Dog
Website under construction
Organisatie    Log in    Disclaimer
Home    Contact     Vind een professional                                                                                                                                              
Copyright 2012    ISIS    All rights Reserved
Contact
Home
Read our disclaimer