Wij bieden leerwerktrajecten aan, helpen mensen bij de re-integratie in de Nederlandse cultuur, verzorgen lesprogramma’s voor kinderen en volwassenen en hebben specifieke trajecten voor mensen en kinderen met angst voor honden. Doctor Dog verzorgt trajecten voor scholen en instellingen, re-integratiebureaus en gemeenten, particulieren en groepen:

De Doctor Dog foundation biedt de volgende leertrajecten:
•  Educatie over de hond (wat is een hond voor dier, hoe leeft hij en wat kunnen
    wij mensen van hem leren).
•  Educatie over de omgang met de hond ( Hoe moet je met eerlijk met een hond
   omgaan en wat moet je vooral niet doen).
•  Angsttherapie (hoe denkt en handelt de hond en hoe moet je je gedragen
   wanneer je bang bent).
•  Cultuur en hond (wat is de betekenis van de hond in verschillende culturen
   en hoe ziet me de hond in deze culturen).

Doelgroepen
•  Kinderen (7-12).
•  Mensen met angst.
•  Mensen uit verschillende culturen, die willen leren om te gaan met de hond.
•  Ouderen.
•  Mensen in re-integratietrajecten.
Home
Doctor Dog
Doctor Dog
© Copyright 2012  •   ISIS  •  All rights Reserved
Website under construction
Organisatie  •   Log in  •   Disclaimer
Home  •  Contact   •   Vind een professional                                                                                                                                              
Home
Contact
Lees onze disclaimer